Your Blog

Included page "clone:boatsintex" does not exist (create it now)

blog1 - 11 May 2016 07:37

Tags:

พอดีวันนี้มีสหายในเพจ ได้จุดประเด็นมาหนึ่งอย่างที่หมีค่อนข้างให้ความสำคัญ ก็คือ ถึงแม้หมีจะชอบหุ้น P/BV ตํ่า เพราะความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าพวก P/BV สูง อารมณ์ประมาณว่า มี Margin of safety หรือ “ส่วนเผื่อ เพื่อความ ปลอดภัย) แต่ถ้ามองในแง่ความเป็นขายเรือตกปลาทะเลมือสองจริงแล้ว หุ้น P/BV ตํ่า ก็คือ “ของถูก” ซึ่งทำไมมันจึง “ถูก” ล่ะ แสดงว่ามันต้องมีอะไร ที่ไม่ดีแน่ๆ เลย วันนี้เลยจะมาเล่าเรองนี้ให้ฟังเด้อ ถูกผิดอย่างไร ลองเก็บไปไตร่ตรองดูนา..
เรือตกปลาไฟเบอร์ ในความคิดของหมี หุ้นที่ P/BV ตํ่า หมีแบ่งออกเป็นสามประเภท
ประเภทแรก หุ้นที่มีสินทรัพย์เยอะ แต่เป็นกิจการตะวันตกคืน ทำให้กำไรต่อหุ้นน้อยมาก ตลาดจึงไม่สนใจ หุ้นตัวนี้บางตัว P/BV 0.3 - 0.5 ถูกเรื้อรัง แต่ก็อยู่อย่างนี้มายาวนาน เพราะถูกกดคันจากผลประกอบการที่ไม่ไปไหน ก็จะคอนวนเวียนอยู่ในตลาดหุ้น แบบความชั่วไม่มี ความดีไม่ปรากฏ บางตัวโครงสร้างทางเรือตกปลามือสองภูเก็ตการเงินดีมาก มีเงินสดเยอะ มาก (แต่ก็ไม่เอาไปทำอะไร)ประมาณว่ามูลค่าทางบัญชี9บาทต่อหุ้นราคาป็จจุบัน7บาทต่อหุ้น แต่มีเงินสด,ในมือที่ 6 บาทต่อหุ้น
ประเภทที่สอง หุ้น P/BV ตํ่าที่เน่า เป็นการกลายร่างมาจากหุ้นประเภทแรก คือดูเหมือนจะมีสินทรัพย์มาก แต่กลับกลายเป็นว่าสินทรัพย์อยู่ในรูปเครองจักร หรือค่าความนิยม หรืออื่นๆ ที่แปลงเป็นเงินสดได้ยาก และพอไปดูเงินสด กับหนี้สินระยะนี้น (เช่นพวกเงินเบิกเกินบัญชี, เจ้าหนี้การค้า) ปรากฏว่ากระแสเงินสดติดลบเป็นหลักร้อยหลักพันล้านบาท หุ้นพวกนี้คือพวกที่กำลังจะลงนรก หรือมีโอกาสสูงที่จะลงนรก เพราะสินทรัพย์มีการด้อยขายเรือตกปลา ค่าลงไปเรื้อยๆ และโดยมาก กิจการพวกนี้ก็จะมีการขาดทุนขนาดหนัก เนื่องมาจากโครงสร้างทางการเงินที่ยํ่าแย่ (และสังเกตดู เจ้าของหุ้นหรือผู้บรืหาร มักจะถือหุ้นน้อย หรือชอบเพิ่มทุน ลากคนอื่นเข้าไปเจึง) แต่ด้วย P/BV ที่ตํ่ามาก จึงทำให้มีคนสนใจเข้าลงทุนอย่าง สมํ่าเสมอ
และประเภทสุดท้าย คือ หุ้น P/BV ตํ่าที่เป็น1วัฏจักร หรือ ที่เรารู้จักกันว่า “Cycle” และรอวันที่มันพื่เนกลับมา โดยหุ้นพวกนี้อาจจะเป็นหุ้นประเภทที่หนึ่งหรือสองก็ได้ ที่มีสายป่านยาวพอที่จะพ้นช่วงวิกฤต ทำให้สามารถกลับมาสร้าง กำไรมหาศาล หุ้นพวกนี้มักมีการขาดทุนสต๊อก หรือมีเรื้องของโภคกัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าลงทุนถูกจังหวะ ก็สามารถ ที่จะทำกำไรได้มหาศาล แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะพบว่าหุ้นประเภทที่สามนี้จะต่างกันหุ้นประเภทที่สอง ขายเรือยางตกปลา ตรงนี้มีลักษณะ,ของ กระแสเงินสดคื อาจจะขาดทุนเล็กน้อย แต่โครงสร้างทางธุรกิจยังแข็งแกร่ง เพียงแต่ยังคงหลับอยู่ - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License